Μη ενημέρωση ιδιοκτήτη διαμερίσματος από διαχειριστή πολυκατοικίας για περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων


Ιδιοκτήτης διαμερίσματος πολυκατοικίας κατήγγειλε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τον διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι προσκόμισε και κατέθεσε –για την υποστήριξη πειθαρχικής αναφοράς– στην υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο καταγγέλων αντίγραφα των εξοφλητικών αποδείξεων κοινοχρήστων δαπανών του διαμερίσματος του καταγγέλοντος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεσή του.
Η Αρχή έκρινε ότι η χρήση των επίμαχων στοιχείων έγινε νομίμως για την υποστήριξη της πειθαρχικής αναφοράς του, πλην όμως ο καταγγελλόμενος δεν ενημέρωσε τον καταγγέλλοντα, ως όφειλε, ότι προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για άλλον σκοπό από εκείνον για τον οποίο τα συνέλεξε και απηύθυνε στον καταγγελλόμενο-διαχειριστή επίπληξη για μη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Δείτε την απόφαση 16/2019 εδώ

Σχόλια