Δικαίωμα στη λήθη: Αίτημα στη Google για κατάργηση συνδέσμου που παρέπεμπε σε αναφορά καταδίκης για συκοφαντική δυσφήμιση


Στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υποβλήθηκε προσφυγή που αφορά στην άρνηση της Google Inc να καταργήσει σύνδεσμο που παραπέμπει στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ο οποίος εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης με βάση το ονοματεπώνυμο της προσφεύγουσας.
Η προσφεύγουσα απέστειλε στην Google αίτημα διαγραφής συγκεκριμένου συνδέσμου από τα αποτελέσματα αναζήτησης με βάση το όνομά της, ισχυριζόμενη ότι η αναφορά του ονόματός της στο επίμαχο ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε διάταγμα απονομής χάρης για προηγούμενη καταδίκη της για συκοφαντική δυσφήμιση, της δημιουργεί προβλήματα στην επαγγελματική και προσωπική της ζωή.
Η μηχανή αναζήτησης της απάντησε ότι η επίμαχη ανάρτηση αφορά σε πράξη που δημοσιεύεται νόμιμα από κυβερνητικό όργανο, με σκοπό να είναι διαθέσιμη στο κοινό, ότι είναι επιλογή της κυβέρνησης να καταστήσει αυτό το υλικό στη διάθεση του κοινού και των μηχανών αναζήτησης σε συνεχή βάση, και ότι κατ’ επέκταση η διάθεση αυτών των πληροφοριών στα αποτελέσματα αναζήτησης δικαιολογείται από το δημόσιο συμφέρον.
Η Αρχή διαβίβασε στον φορέα εκμετάλλευσης της μηχανής αναζήτησης της Google την υπό κρίση προσφυγή και ζήτησε την επανεξέταση της υπόθεσης. Η Google ενέμεινε στην αρχική αρνητική απόφασή της. Η Αρχή έκρινε ότι ο επίμαχος σύνδεσμος έχει για την προσφεύγουσα δυσανάλογες δυσμενείς επιπτώσεις και γενικότερο αρνητικό αντίκτυπο που επιτείνονται εξαιτίας της εύκολης πρόσβασης του κοινού στα εν λόγω δεδομένα με μόνη την πληκτρολόγηση του ονοματεπωνύμου της.
Και ναι μεν η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος είναι νόμιμη και εξυπηρετεί τον δημόσιο σκοπό της διαφάνειας, η δυνατότητα, όμως, της εύκολης πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχονται στο διάταγμα αυτό, μεταξύ των οποίων και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (ποινική καταδίκη), θίγει υπέρμετρα το ατομικό δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων της προσφεύγουσας. Με βάση τα προαναφερόμενα, η Αρχή αποφάνθηκε ότι η Google πρέπει να καταργήσει τον επίμαχο σύνδεσμο. 

Σχόλια