Θέση Δικηγόρου στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες


Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) προκηρύσσει μία θέση Δικηγόρου για πλήρη απασχόληση, στην Λέσβο. Η θέση θα αναφέρεται στον Υποσυντονιστή της Νομικής Υπηρεσίας.
Καθήκοντα – αρμοδιότητες:
-Ενημέρωση για τα δικαιώματα των αιτούντων.
-Νομική συμβουλευτική και εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών και δικαστικών αρχών.
-Παρακολούθηση πορείας υποθέσεων (αιτήσεις ασύλου σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, Δουβλίνο, υποστήριξη αναγνωρισμένων προσφύγων).
-Προετοιμασία συνέντευξης και παράσταση σε αυτή ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου.
-Σύνταξη και κατάθεση προσφυγών και υπομνημάτων.
-Συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες και άλλους φορείς και οργανώσεις, προς υποστήριξη των αιτήσεων των εξυπηρετούμενων.
-Παρεμβάσεις σε δημόσιες υπηρεσίες προς υπεράσπιση δικαιωμάτων των εξυπηρετούμενων.
Απαραίτητα Προσόντα:
-Πτυχίο Νομικής.
-Εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο.
-Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους ως δικηγόρος.
-Άριστη γνώση αγγλικών και χρήσης Η/Υ.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  30/06/2019

Σχόλια