Επιτρέπονται οι ανταλλαγές διορισμών μεταξύ δικαστικών αντιπροσώπων: Πώς γίνεται η διαδικασία


Επιτρέπονται οι αμοιβαίες ανταλλαγές διορισμών μεταξύ δικαστικών αντιπροσώπων, όπως ανακοίνωσε ο Άρειος Πάγος. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην ανακοίνωση:
«Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ο Άρειος Πάγος θα δεχθεί αμοιβαία ανταλλαγή διορισμών, μόνο για σοβαρούς λόγους, μεταξύ δύο διορισθέντων Δικαστικών Αντιπροσώπων, με την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεχτεί και παραλάβει τους διορισμούς τους. Τα πρωτότυπα των διορισμών πρέπει να περιέλθουν στον Άρειο Πάγο, Λ. Αλεξάνδρας 121, ΤΚ 11522, γραφείο 111 (τηλ. 2106419153) μαζί με δήλωση των δύο Αντιπροσώπων ότι επιθυμούν την συγκεκριμένη αμοιβαία αλλαγή, από Δευτέρα έως Πέμπτη μέχρι ώρα 16:00 και την Παρασκευή 17/5/2019 μέχρι ώρα 18:00. Στην επόμενη απόφαση των διορισμών από τον Άρειο Πάγο, θα περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη αλλαγή των διορισμών και θα αποσταλούν τα νέα διοριστήρια στις κατά τόπους Εισαγγελίες, από όπου θα τα παραλάβουν οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι».

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου