Θέση Δικηγόρου στο Νοσοκομείο Άγιος Σάββας


Το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Αγιος Σάββας» προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω, πλήρους απασχόλησης, με έμμισθη εντολή, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α'/2013) και του άρθ. 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α 28).Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου