Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο


Η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου της Τουλούζης - Capitole, ανέλαβαν την οργάνωση ενός Κοινού Ελληνογαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο». Το συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει το Συντονιστικό Όργανο του Π.Μ.Σ. που απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Τουλούζης - Capitole. Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Πρόγραμμα έχει επανιδρυθεί και αναμορφωθεί σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ (ΦΕΚ 3777/τ.Β΄/3-9-2018) και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017. Το κάθε Πανεπιστήμιο χορηγεί ξεχωριστό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το Δίπλωμα που απονέμει το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα ενώ το αντίστοιχο Δίπλωμα που απονέμει το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου της Τουλούζης - Capitole στη γαλλική γλώσσα.
H επιλογή των φοιτητριών / φοιτητών γίνεται κάθε χρόνο κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.
Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια