Θέσεις 6 Νομικών με ειδίκευση στο Ελληνικό Δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων από τους οποίους το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, ειδικότερα η Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).
EPSO/AD/366/19 — Νομικοί — Ελληνικό (EL) δίκαιο: Οι προσληφθέντες νομικοί θα επικουρούν το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο κατά την άσκηση των δικαστικών καθηκόντων τους και θα συμβάλλουν στη διάδοση της νομολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ . Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τη γλώσσα του διαγωνισμού τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (εις βάθος γνώση) και τη γαλλική γλώσσα τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση). Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι η γαλλική. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu έως τις: 9 Απριλίου 2019 στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Σχόλια