Νέος νόμος 4599/2019 για τη χορήγηση αδειών οδήγησης (ΦΕΚ)


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4599/2019 «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις»
Σκοπός του νόμου, όπως αναφέρεται στο πρώτο άρθρο του, είναι ο καθορισμός ειδικά διαμορφωμένων χώρων για τη διενέργεια των ειδικών δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης οχημάτων και η δημιουργία εποπτείας και αξιολόγησης των εξεταστών και των εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών και οδηγών.
Δείτε το νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια