Πήρε πίσω την απόφαση για την ακύρωση των γραμματίων προείσπραξης ο ΔΣΑ


Την απόφαση να μην ακυρώνονται γραμμάτια προείσπραξης εισφορών, αν δεν φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του/της γραμματέως της έδρας ότι δεν έγινε χρήση τους, πήρε πίσω με νεότερη απόφαση ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Η ανακοίνωση που εξέδωσε στις 6/2/2019 αναφέρει τα εξής:
"Επειδή, κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα, παρατηρήθηκαν πλείονα φαινόμενα ακυρώσεως γραμματίων προείσπραξης εισφορών και ενσήμων, παρότι είχαν χρησιμοποιηθεί ενώπιον δικαστηρίων, θεωρήθηκε σκόπιμο, για την αντιμετώπιση στο μέλλον τέτοιων πρακτικών, με τη χθεσινή μας απόφαση, να ζητείται ως προϋπόθεση ακύρωσης του γραμματίου βεβαίωση από τους γραμματείς των δικαστηρίων ότι δεν έγινε χρήση του προς ακύρωση γραμματίου.
Επειδή όμως εκτιμήθηκε ότι η παραπάνω απόφαση θα δημιουργήσει πρόσθετα πρακτικά προβλήματα σε σχέση με αυτά που σκόπευε να επιλύσει, αποφασίστηκε να τροποποιηθεί ως κάτωθι:
1. Δεν θα απαιτείται βεβαίωση του γραμματέα της έδρας.
2. Προϋπόθεση για την ακύρωση του γραμματίου θα είναι η υποβολή σχετικής αίτησης και η υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του δικηγόρου, σε ειδικό έντυπο (ηλεκτρονικά ή έγχαρτα) του Συλλόγου, ότι το γραμμάτιο που ακυρώνεται δεν χρησιμοποιήθηκε και δεν θα χρησιμοποιηθεί, είτε εκδίδεται ηλεκτρονικά, είτε εκδίδεται στα ταμεία του ΔΣΑ.
3. Θα πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του Συλλόγου δειγματοληπτικοί έλεγχοι σχετικά με την τυχόν χρήση γραμματίων προείσπραξης τα οποία ακυρώθηκαν."

Σχόλια