Δικαστική ήττα της Αγγλίας για τις στρατιωτικές βάσεις σε πρώην αποικίες. Το Δικαστήριο της Χάγης δικαίωσε τον Μαυρίκιο


Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ) εξέδωσε στις 25.2.2019, τη συμβουλευτική γνωμοδότησή του σχετικά με τις συνέπειες του διαχωρισμού του Αρχιπελάγους Chagos από τον Μαυρίκιο το 1965. Η γνωμοδότηση δικαιώνει τις απόψεις του Μαυρίκιου και κρίνει ως μη νόμιμη τη διατήρηση των αγγλικών βάσεων στο έδαφός του. Η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης αναμένεται να επηρεάσει και άλλες χώρες όπου η Μ.Βρετανία διατηρεί στρατιωτικές βάσεις, όπως η Κύπρος.
Ειδικότερα, το Δικαστήριο με δεκατρείς ψήφους έναντι μίας, γνωμοδότησε ότι, λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές δίκαιο, η διαδικασία της αποαποικιοποίησης του Μαυρικίου δεν ολοκληρώθηκε νόμιμα όταν η χώρα αυτή κήρυξε ανεξαρτησία το 1968, ύστερα από τον διαχωρισμό του αρχιπελάγους Chagos καθώς επίσης  με δεκατρείς ψήφους έναντι μίας, διατύπωσε τη γνώμη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι υποχρεωμένο να τερματίσει τη διοίκησή του στο αρχιπέλαγος του Chagos  το συντομότερο δυνατόν. Τέλος το Δικαστήριο γνωμοδότησε με δεκατρείς ψήφους έναντι μίας, ότι όλα τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συνεργάζονται με τα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποαποικιοποίηση του Μαυρίκιου.
Η εκδίκαση της υπόθεσης, έφτασε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον Ιούνιο του 2017.
Συγκεκριμένα, στις 22 Ιουνίου 2017 η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε ψήφισμα με το οποίο ζητά από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να γνωμοδοτήσει επί των εξής ερωτημάτων:
-Ήταν νόμιμη η διαδικασία με την οποία μπήκε τέλος στην αποικιοκρατία του Μαυρικίου, όταν η χώρα απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1968, λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που αντικατοπτρίζονται στα ψηφίσματα 1514 (XV) της Γενικής Συνέλευσης της 14ης Δεκεμβρίου 1960, 2066 (ΧΧ) της 16ης Δεκεμβρίου 1965, 2232 (XXI) της 20ής Δεκεμβρίου 1966 και 2357 (XXII) της 19ης Δεκεμβρίου 1967;
- Ποιες είναι οι συνέπειες στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου που απορρέουν από τη συνεχιζόμενη διαχείριση από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας του αρχιπελάγους Τσάγκος, γεγονός που δεν επιτρέπει στον Μαυρίκιο να εφαρμόσει πρόγραμμα για την επανεγκατάσταση των υπηκόων του στα νησιά που βρίσκονται εκεί;
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια των ακροάσεων που ξεκίνησαν τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 στο Peace Palace, όπου εδρεύει το δικαστήριο, παρουσιάστηκαν προφορικά οι θέσεις  των εμπλεκόμενων μερών αλλά και των κρατών που σχετίζονται κυρίως με το θέμα των καταλοίπων της αγγλικής αποικιοκρατίας, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. (πηγή:www.cylegalnews.com)

Σχόλια