Θέση Δικηγόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Η Αγία Σοφία


Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Η Αγία Σοφία προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης δικηγόρου, παρ’Αρείω Πάγω, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία σύμφωνα με το ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει κάθε φορά. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 30 ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο. Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια