Θέση Νομικού στον ΔΟΑΤΑΠ


Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) προκηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1-4 του Ν.3328/2005 όπως ισχύει, πέντε (5) θέσεις Ειδικών Εισηγητών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, μεταξύ των οποίων και μία (1) θέση Ειδικού Εισηγητή στο γνωστικό αντικείμενο ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ (κωδικός θέσης 19001) . Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια