Θέση Νομικού στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπ.Προστασίας του Πολίτη


Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων του, προσκαλεί ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο και διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα στα παρακάτω αναφερόμενα αντικείμενα, όπως υποβάλλουν συνοπτικό βιογραφικό τους σημείωμα (έως 3 σελίδες), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση : 
ELSI (Ethical, Legal, Societal Issues): Απόφοιτος ΑΕΙ (Νομικός) με εξειδίκευση ή εμπειρία σε Ευρωπαϊκά θέματα και νόμους διεθνούς προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας (Intellectual Property Rights) με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Θα αξιολογηθεί προηγούμενη εμπειρία σε θέματα νομικής διαχείρισης ή/και συνεργασία σε έργα Η2020  Secure  Societies/FP7-SECURITY. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω και έως την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kemea@kemea.gr
Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια