Ίδρυση Εταιρίας στην Κύπρο: Τα μεγάλα φορολογικά προτερήματα και το ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον


Γράφει η Σούλλα Διονυσίου, Δικηγόρος, Founding Partner στην Δικηγορική Εταιρία Dionysiou & Partners LLC *
Περισσότερες από 8.000 ελληνικές εταιρίες έχουν εγγραφεί στην Κύπρο από το 2012 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2018, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Τμήματος Εφόρου Εταιριών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ιδιαίτερα τα χρόνια κορύφωσης της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, το 2016 και 2017, οπότε και υπήρξε μεγάλη αύξηση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, η φυγή ελληνικών εταιριών προς την Κύπρο υπήρξε μεγαλύτερη. Συγκεκριμένα το 2017 εγγράφηκαν στην Κύπρο 1779 ελληνικές εταιρίες και 1799 εταιρίες το έτος 2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εφόρου Εταιριών, το πρώτο 9μηνο του 2018 είχαν εγγραφεί στην Κύπρο 1225 ελληνικές εταιρίες.
Η Κύπρος αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς πέρα από τα φορολογικά προτερήματα αποτελεί ένα φιλικό περιβάλλον, οικείο και προσιτό για τους Έλληνες επιχειρηματίες. Ο συντελεστής φόρου για τις εταιρίες που εγγράφονται στην Κύπρο είναι 12,5%. , ενώ δεν προβλέπεται φόρος επί μερισμάτων και δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τους μετόχους.
Η διαδικασία ίδρυσης εταιρίας στην Κύπρο αποτελεί ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς μπορεί να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια. Αρχικά υποβάλλεται η αίτηση για έγκριση ονόματος της εταιρίας και το αίτημα εξετάζεται εντός μιας εβδομάδας με την συνήθη διαδικασία ή εντός 2-3 εργασίμων ημερών σύμφωνα με την διαδικασία επίσπευσης. Στη συνέχεια υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίδεται το Πιστοποιητικό Συστάσεως. Η όλη διαδικασία, χωρίς τέλη επίσπευσης ολοκληρώνεται σε 10 ημέρες. Απαραίτητη για την ίδρυση εταιρίας στην Κύπρο είναι η συνδρομή Δικηγόρου εγγεγραμμένου στην Κυπριακή Δημοκρατία.
H Kύπρος είναι το ιδανικό και πλέον φιλόξενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ελληνικές εταιρίες που αναζητούν μια πιο δίκαιη και ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση με λιγότερη γραφειοκρατία και χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες και χωρίς παράλληλα να χάσουν την ελληνική φυσιογνωμία τους.
*Διονυσίου και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρία, Βυζαντίου 40, Λευκωσία, Τηλ.+357 22272360, email: info@dplawcyprus.com, website: dplawcyprus.com

Σχόλια