Χρήση από αστυνομικό κάμερας ενσωματωμένης στη στολή- Εξέταση καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων


Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέτασε, κατόπιν καταγγελίας δημοσιογράφου, υπόθεση στην οποία αστυνομικός εθεάθη να φέρει συσκευή με χαρακτηριστικά φορητής κάμερας, ενσωματωμένη σε ειδική θήκη στη στολή του.
Κατόπιν διερεύνησης της υπόθεσης και παροχής πληροφοριών από την Ελληνική Αστυνομία, δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί αν στο συγκεκριμένο περιστατικό διενεργήθηκε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω βιντεοσκόπησης.
Η Αρχή προχώρησε σε συστάσεις προς την Ελληνική Αστυνομία όπως προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες ώστε η διαδικασία διερεύνησης παραπόνων που σχετίζονται με επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να είναι προσηκόντως τεκμηριωμένη και όπως συνεργάζεται αποτελεσματικά με την Αρχή.

Σχόλια