Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου οι μεταθέσεις και τοποθετήσεις Ειρηνοδικών


Την Παρασκευή 8.2.2019 θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα για τις μεταθέσεις των Ειρηνοδικών και τις τοποθετήσεις των 28 νέων Ειρηνοδικών. Η σχετική ανακοίνωση του Αρείου Πάγου αναφέρει τα εξής:
«Η συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπου θα αποφασισθούν οι μεταθέσεις των ήδη υπηρετούντων Ειρηνοδικών και οι τοποθετήσεις των είκοσι οκτώ (28) νέων Ειρηνοδικών, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν αμέσως μετά το πέρας της συνεδρίασης». 

Σχόλια