Πρόστιμα σε τράπεζες για μη εκπλήρωση υποχρέωσης τήρησης και επεξεργασίας περαιτέρω ακριβών στοιχείων για τους οφειλέτες τους


Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε πρόστιμα σε τράπεζες για μη εκπλήρωση υποχρέωσης τήρησης και επεξεργασίας περαιτέρω ακριβών στοιχείων για τους οφειλέτες τους.
Ειδικότερα, η Αρχή εξέτασε καταγγελίες κατά τραπεζών σχετικά με τηλεφωνικές οχλήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, είτε αυτές γίνονται για λογαριασμό των τραπεζών από ΕΕΟ είτε από τις ίδιες τις τράπεζες.
Οι σχετικές καταγγελίες είχαν ομαδοποιηθεί για τον αποτελεσματικότερο χειρισμό τους. Συγκεκριμένα, επρόκειτο, κατά το χρονικό διάστημα από 2015 έως 2017, για 11 καταγγελίες κατά της Alpha Bank, 4 καταγγελίες κατά της Εθνικής Τράπεζας και 3 καταγγελίες κατά της Eurobank, που αφορούσαν όχληση σε λάθος πρόσωπο, οπότε και εξετάστηκε το ζήτημα της ακρίβειας των δεδομένων και της διαδικασίας διόρθωσης αυτών.
Σε 3 από τις 11 προαναφερόμενες περιπτώσεις κατά της Alpha Bank σημειώθηκε λάθος στη διαδικασία, με αποτέλεσμα, παρά τη σηματοδότηση του επίμαχου τηλεφωνικού αριθμού, αυτός να χρησιμοποιηθεί και πάλι. Επιβλήθηκε στην τράπεζα πρόστιμο, και της απευθύνθηκε σύσταση να προβεί σε βελτίωση της όλης διαδικασίας διόρθωσης των στοιχείων των οφειλετών.
Σε 1 από τις 4 προαναφερόμενες περιπτώσεις κατά της Εθνικής Τράπεζας εμφιλοχώρησε σφάλμα, με αποτέλεσμα, παρά τη σηματοδότηση του επίμαχου τηλεφωνικού αριθμού, αυτός να χρησιμοποιηθεί και πάλι.
Τέλος, σε 2 από τις 3 προαναφερόμενες περιπτώσεις κατά της Eurobank, παρότι οι οφειλέτες είχαν προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας τους, εμφιλοχώρησε σφάλμα, με αποτέλεσμα, οι παλαιοί αριθμοί τηλεφωνικής κλήσης να μην έχουν διαγραφεί.
Λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία που εφαρμόζουν η Εθνική και η Eurobank για τον έλεγχο και τη διόρθωση των σχετικών στοιχείων, τους επιβλήθηκε το ελάχιστο προβλεπόμενο πρόστιμο. Δείτε τις αποφάσεις 55, 56, 57/2018

Σχόλια