Προστατευόμενοι μάρτυρες και μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο της ποινικής δίκης


Η Εταιρία Δικαστικών Μελετών ενημερώνει ότι στις 24/1/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.30΄ μ.μ. στα  γραφεία  της [Επαμεινώνδα αρ. 4 Πλάκα], ο κύριος  Άγγελος Κωνσταντινίδης, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Π/μίου Θράκης, θα εισηγηθεί το θέμα : «Προστατευόμενοι μάρτυρες και μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο της ποινικής δίκης».
Παράκληση προς όλα τα  μέλη και τους φίλους της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους.

Σχόλια