Ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας: Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου


Σεμινάριο Διοικητικού Δικαίου από το Ίδρυμα Μ.Στασινόπουλου. Το επόμενο Σεμινάριο θα γίνει την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 6μμ. στην αίθουσα Ρακτιβάν του Συμβουλίου της Επικρατείας με θέμα «Ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας: Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ.

Σχόλια