Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα «Δίκαιο Ενέργειας» στο Τμήμα Νομικής. Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/acad. staff. procedures.
Tα απαιτούμενα προσόντα, ανάλογα με τη βαθμίδα, αφορούν: προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα, αποδεικτικά ερευνητικού έργου και επιστημονικής συνεισφοράς, εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Τουρκική. Για την πιο πάνω θέση θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού), που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση, µε βάση την ισχύουσα Νομοθεσία ανέρχονται σε: Επίκουρος Καθηγητής (Κλίμακα Α13-Α14) €57.856,50 - €78.029,90
Λέκτορας (Κλίμακα Α12-Α13) €43.974,58 - €71.559,54
Από τα πιο πάνω ποσά θα αποκόπτονται εισφορές στα διάφορα ταμεία του Κράτους.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα απαιτούμενα έγγραφα, σε μορφή PDF, ηλεκτρονικά μέχρι την Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment
Δείτε την Προκήρυξη, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εδώ

Σχόλια