Διαγωνισμός για την πλήρωση 56 θέσεων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους


Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ο Διαγωνισμός για την πλήρωση πενήντα έξι (56) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019.
Προθεσμία υποβολής Αιτήσεων  μέχρι  12-02-2019. Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ οδηγίες  για τη συμπλήρωσης της Αίτησης , πρότυπο Αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης για την έλλειψη κωλυμάτων διορισμού. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια