Η απαγόρευση διακρίσεων στην πράξη: Οι εισηγήσεις του Διεθνούς Συνεδρίου


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ο τόμος με τις εισηγήσεις του Διεθνούς Συνεδρίου με γενικό τίτλο «Η απαγόρευση διακρίσεων στην πράξη» που διοργανώθηκε από τον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Μαρτίου 2017 στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να δείτε τον τόμο εδώ.
Η ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://nondiscrimination.law.auth.gr/ 

Σχόλια