Εκδόσεις (και) νομικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου για τα εγκλήματα μίσους, στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκού Έργου


Διατίθενται δωρεάν και σε ηλεκτρονική μορφή δύο νέες εκδόσεις (και) νομικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου σχετικά με τα εγκλήματα μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων: η ηλεκτρονική έκδοση του Εγχειριδίου (Handbook) Εργασία με Θύματα Εγκλημάτων Μίσους κατά ΛΟΑΤ Ανθρώπων. Ένα Πρακτικό Εγχειρίδιο και του συλλογικού τόμου Running through Hurdles: Obstacles in the Access to Justice for Victims of Anti-LGBTI HateCrimes (διαθέσιμος μόνο στην αγγλική γλώσσα).
Οι εκδόσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Βγες Μπροστά: Ενδυνάμωση και υποστήριξη θυμάτων εγκλημάτων μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων» («Come Forward: Empowering andSupporting Victims of Anti-LGBT Hate Crimes») και διατίθενται δωρεάν στην ιστοσελίδα του Έργου www.lgbthatecrime.eu. (δελτίο τύπου)


Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr