Οριστική παύση δικηγόρου: Εφαρμοστέες διατάξεις για την εξέταση αίτησης αναδιορισμού (ΝΣΚ)


Επί του ερωτήματος εάν κατά την εξέταση αίτησης αναδιορισμού δικηγόρου, η οποία είχε οριστικά παυθεί, η Διοίκηση θα πρέπει να εφαρμόσει τις διατάξεις του προϊσχύσαντος Κώδικα Δικηγόρων (ν.δ.3026/1954) ή του νέου Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013) υπό την ισχύ του οποίου αυτή υποβλήθηκε, γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (αρ. γνωμ. 158/2018 Ε’Τμήμα). 
Το Δ.Σ. του ΔΣΑ είχε γνωμοδοτήσει θετικά για τον επαναδιορισμού της παυθείσας δικηγόρου, με την αιτιολογία ότι σύμφωνα με την αρχή του ευμενέστερου για τον διωκόμενο νόμο, εφαρμοστέα τυγχάνει η διάταξη του προγενέστερου Κώδικα Δικηγόρων, η οποία προέβλεπε δυνατότητα αναδιορισμού μετά την πάροδο δεκαετίας από την παύση. 
Το ΝΣΚ εξέφρασε ωστόσο αντίθετη γνώμη και ομόφωνα γνωμοδότησε ότι κατά την εξέταση αίτησης αναδιορισμού δικηγόρου, η οποία υποβλήθηκε υπό την ισχύ του νέου Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013) και αφού είχε συμπληρωθεί δεκαετία από την επιβολή, υπό την ισχύ του προϊσχύσαντος Κώδικα Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954), της ποινής της οριστικής παύσης, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του νέου Κώδικα Δικηγόρων, οι οποίες δεν προβλέπουν δυνατότητα αναδιορισμού. Δείτε το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr