Πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης


Εκ νέου δημοσίευση της υπ’ αρ. 7469/23.5.2018 Προκήρυξης του Υπουργού Ψηφιακής  Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και  Ενημέρωσης για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει σε τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της 13.11.2018, ημερομηνία κατά την οποία αναδημοσιεύτηκε η Προκήρυξη σε ημερήσια Εφημερίδα. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr