Έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες: Νέα πιο αυστηρή νομοθεσία θεσπίζει το Ευρ. Κοινοβούλιο


Υπολογίζεται ότι 110 δισεκατομμύρια το χρόνο στην ΕΕ προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.
Έχουν θεσπισθεί πολλοί νόμοι που αφορούν τα έσοδα που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες στην ΕΕ, ωστόσο υπάρχουν σοβαρά κενά τα οποία φροντίζουν να εκμεταλλεύονται οι εγκληματίες προκειμένου να κρύψουν τα έσοδά τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα δεν υπάρχουν πάντα αυστηρά χρονικά περιθώρια, ενώ άλλο ζήτημα που προκύπτει είναι και η επαρκής αποζημίωση των θυμάτων.
Το Ευρωκοινοβούλιο συζητά την αντικατάσταση των κανόνων που ισχύουν σήμερα με νέους κανόνες που θα εφαρμόζονται απευθείας σε όλα τα κράτη μέλη. Θα αφορούν κυρίως την άμεση κατάσχεση και πάγωμα λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.
Επίσης, θα υπερισχύει το δικαίωμα αποζημίωσης του θύματος έναντι του κράτους.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε πιο αυστηρούς κανόνες με ρήτρα μη αναγνώρισης όταν δεν γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα και προθεσμία 45 ημερών για την επιβολή των αποφάσεων δήμευσης. Οι ευρωβουλευτές πρόσθεσαν επίσης διατάξεις για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων για κοινωνικούς σκοπούς.
Η νέα νομοθεσία θα εφαρμοστεί 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της και δεν θα ισχύσει σε Ιρλανδία και Δανία. (πηγή:ΕΚ)

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr