Μεταπτυχιακές Σπουδές στο "Δίκαιο,Τεχνολογία και Οικονομία"


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για επιλογή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης  του Παντειου Πανεπιστημίου, Κατεύθυνση «Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Οι σπουδές για την απόκτηση του τίτλου ολοκληρώνονται σε τρία εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. 
Τα μαθήματα Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου, που θα διδαχθούν, και τα διδάσκοντα Μέλη ΔΕΠ είναι τα εξής: Α΄ Εξάμηνο: 1. Δημόσιο δίκαιο και οικονομική κρίση (Ξεν. Κοντιάδης) 2. Δίκαιο και Τεχνολογία (Ισμ. Κριάρη / Φερ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή) 3. Μέθοδοι ερμηνείας και διάπλασης του δικαίου (Αντ. Χάνος / Ελ. Βόγκλης) 4. Ειδικά ζητήματα Ενοχικού Δικαίου (Ελ. Βόγκλης) Β΄ Εξάμηνο: 1. Αλληλεπίδραση Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου (Αντ. Χάνος / Ελ. Βόγκλης) 2. Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις (Χρ. Μουκίου) 3. Δημόσιο Οικονομικό δίκαιο (Ηλ. Νικολόπουλος / Μελ. Μουστάκας) 4. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού δικαίου στο εσωτερικό δίκαιο (Αντ. Χάνος) 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται από 27-8-2018 έως και 14-9-2018 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρα 10.00-13.00 να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, κεντρικό κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος) (ή και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου έως 14/09/2018) ή αντιστοίχως με courier, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου