Θέση Νομικού Συμβούλου στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας ΑΕ

Η ΕΔΕΤ ΑΕ «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.» ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου παροχής εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών- Ειδικότητα: Θέση Νομικού Συμβούλου με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στο αντικείμενο των Δημοσίων Συμβάσεων και στο Δίκαιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και οι πλήρεις φάκελοι βιογραφικών στοιχείων υποβάλλονται στην ΕΔΕΤ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη κα Α. Σακκά, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 17:00. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου