Δίκαιο Υιοθεσίας και Αναδοχής -Μετά τον Ν 4538/2018


Στο έργο «Δίκαιο Υιοθεσίας και Αναδοχής -Μετά τον Ν 4538/2018» της Βιργινίας Περάκη, Λέκτορα Νομικής ΔΠΘ, Δικηγόρου, προτάσσεται η ανάλυση και η κριτική αποτίμηση του νέου νόμου 4538/2018 για την υιοθεσία και την αναδοχή ανηλίκου. Αναλύονται οι προϋποθέσεις και τα είδη της αναδοχής, οι παροχές και οι διευκολύνσεις προς τους αναδόχους, η διαδικασία της υιοθεσίας, τα Ειδικά και Εθνικά Μητρώα, η κοινωνική έρευνα. Ακολουθούν ο Ν 4538/2018 και η αιτιολογική του έκθεση. Το έργο ολοκληρώνεται με το ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει τους δύο θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συμβάσεων. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια