Θέση Δικηγόρου στο Δήμο Λαρισαίων


Ο Δήμαρχος Λαρισαίων προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας (1) ειδικής θέσης Δικηγόρου, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, με έμμισθη εντολή στο Δήμο Λαρισαίων. Οι υποψήφιες/οι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr