Ξεκινάει την Τρίτη 29/5/2018 η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στα διοικητικά δικαστήρια


Ξεκινάει την Τρίτη 29.5.2018 η ηλεκτρονική κατάθεση εισαγωγικών δικογράφων στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας μέσω του portal.olomeleia.gr, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. Υπενθυμίζεται ότι είναι ήδη δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Σύμφωνα με 39 αποφάσεις της Γενικής Επιτροπείας Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων που εκδόθηκαν στις 25.5.2018 και αφορούν όλα τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, η ερχόμενη Τρίτη 29.5.2018 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας  ηλεκτρονικής κατάθεσης εισαγωγικών (μόνο) δικογράφων κύριας και προσωρινής δικαστικής προστασίας, στα Διοικητικά Πρωτοδικεία και τα Διοικητικά Εφετεία της χώρας.
Σημειώνεται ότι η υποβολή των δικογράφων πρέπει να γίνεται σε format .pdf (με έκδοση adobe acrobat 9 ή μεταγενέστερη).
Η ως άνω εξέλιξη είναι ένα εξαιρετικά θετικό πρώτο βήμα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ολομέλειας, καθώς διευκολύνει σημαντικά την καθημερινή άσκηση της δικηγορίας και επιτρέπει την εξοικονόμηση χρόνου για τους συναδέλφους. 
Και συνεχίζει η ανακοίνωση: «Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρξει ανάλογη συνέχεια  και ιδίως :
α) να ολοκληρωθεί άμεσα το έργο της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων στα πολιτικά δικαστήρια, το οποίο παρουσιάζει δραματική καθυστέρηση
β) να εξασφαλιστεί η δυνατότητα προσωποποιημένης παρακολούθησης της ροής δικογράφου σε όλα τα δικαστήρια της χώρας
γ) να διευρυνθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης σε όλα τα δικόγραφα ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
δ) να προβλεφθεί ψηφιοποίηση του φακέλου, ηλεκτρονική αποστολή των απόψεων της διοίκησης και ηλεκτρονική πρόσβαση των διαδίκων, στις υποθέσεις των διοικητικών δικαστηρίων
ε) να υπάρξει πλήρης διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων της Δικαιοσύνης, μεταξύ τους και με το σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών.
Για πληροφορίες σχετικά με τη νέα διαδικασία οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο συνάδελφο της αρχής εγγραφής του ΔΣΑ, Αναστάσιο Σμυρνή, στο τηλ. 210-3639380 και ώρες: 09.00 – 14.30». 
Δείτε τις σχετικές αποφάσεις στο dsa.gr

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου