Αποφάσεις ΔΣΑ: Τί αποφασίστηκε για Νομική Βοήθεια, Σεμινάρια για GDPR και Μείωση ετήσιας εισφοράς για ορισμένες κατηγορίες μελών


To Δ.Σ. του ΔΣΑ, στη συνεδρίαση της 19ης Απριλίου 2018, αποφάσισε μετά από διαλογική συζήτηση τα εξής:
1. Νομική Βοήθεια
Μέχρι την 1/7 του τρέχοντος έτους θα ανασυγκροτηθούν οι κατάλογοι νομικής βοήθειας (πολιτικές, ποινικές, διοικητικές υποθέσεις). Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι θα κληθούν να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας του portal.olomeleia.gr. Διευκρινίζεται ότι θα είναι δυνατή η συμμετοχή μόνο σε έναν εκ των τριών τομέων δικαίου. Για την συμμετοχή στους καταλόγους νομικής βοήθειας οι συνάδελφοι πρέπει να έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους (έως και το 2017).
Παράλληλα, στον τομέα του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας θα διοργανωθούν σεμινάρια εξειδίκευσης για τους ενδιαφερόμενους δικηγόρους.
Υπεύθυνοι για την υλοποίηση των παραπάνω ορίστηκαν οι Σύμβουλοι: Ευστάθιος Αναλυτής, Γεώργιος Κλεφτοδήμος και Ζώης Σταυρόπουλος (συνολική παρακολούθηση της λειτουργίας της νομικής βοήθειας), Ιωάννης Δεληγιώργης (έλεγχος πορείας διορισμού δικηγόρων) και Μεθόδιος Ματαλιωτάκης (διοργάνωση σεμιναρίων).
2. Σεμινάρια στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων
Μετά την συμπλήρωση των θέσεων στους τέσσερις πρώτους κύκλους σεμιναρίων εμβάθυνσης στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (διάρκειας 40 ωρών), θα διεξαχθούν πρόσθετα σεμινάρια για τα οποία θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση. Παράλληλα, θα επιδιωχθεί να αυξηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων στα ήδη σχηματισθέντα τμήματα.
Τα σεμινάρια αυτά έχουν ως στόχο οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις για να αναλάβουν καθήκοντα υπευθύνου προστασίας δεδομένων.
Μέρος από τα έσοδα των ως άνω σεμιναρίων θα χρησιμοποιηθούν για τη διοργάνωση ταχύρυθμων ενημερωτικών εκδηλώσεων, δωρεάν για όλους τους συναδέλφους, με αντικείμενο την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού στο πλαίσιο της καθημερινής άσκησης της δικηγορίας.
3. Μείωση ετήσιας εισφοράς πολυτέκνων και τριτέκνων συναδέλφων
Οι συνάδελφοι που έχουν τέσσερα τέκνα (ηλικίας έως 18 ετών ή έως 24 εφόσον σπουδάζουν) θα καταβάλλουν από 1.1.2018 και εφεξής το ήμισυ της ετήσιας εισφοράς.
Οι συνάδελφοι που έχουν τρία τέκνα (ηλικίας έως 18 ετών ή κατ’ εξαίρεση έως 24, εφόσον σπουδάζουν) θα καταβάλλουν από 1.1.2018 και εξής εισφορά μειωμένη κατά 1/3.
Όσοι δικαιούχοι έχουν ήδη καταβάλει για το έτος 2018 υπέρτερες εισφορές, θα τους επιστραφεί το επιπλέον ποσό ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
4. Θέματα ασφάλειας Εφετείου
Επειδή η έλλειψη συντήρησης των ανελκυστήρων στο Εφετείο δημιουργεί σημαντικά θέματα ασφάλειας και θέτει σε κίνδυνο ζωής τους πολίτες, τους δικηγόρους, τους δικαστές και τους δικαστικούς υπαλλήλους που τα χρησιμοποιούν, μετά από εισήγηση του Αντιπροέδρου Θέμη Σοφού, θα υποβληθεί σχετική αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προς τον σκοπό της αντιμετώπισης του προβλήματος.
5. Επίσπευση έκδοσης αποτελεσμάτων διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων
Με αφορμή τις σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στον τελευταίο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων, συγκροτήθηκε επιτροπή συμβούλων του ΔΣΑ, αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα Μιχάλη Καλαντζόπουλο, και τους Συμβούλους Χρήστο Κακλαμάνη, Αλέξανδρο Μαντζούτσο και Ζώη Σταυρόπουλο,  προκειμένου να επεξεργαστεί και να προτείνει στο αρμόδιο υπουργείο Δικαιοσύνης μέτρα για την επίσπευση του ορισμού βαθμολογητών και της έκδοσης των αποτελεσμάτων κάθε  επόμενου διαγωνισμού. (dsa.gr)

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr