Η απόδειξη στο Ισπανικό και Ελληνικό δικονομικό δίκαιο


Διεθνής Ημερίδα με θέμα «Η απόδειξη στο Ισπανικό και Ελληνικό δικονομικό δίκαιο» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23.4.2018/9:00 π.μ. στην Αίθουσα συνεδρίων Κεντρικής Βιβλιοθήκης Aριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Προεδρεύων: Καθ. Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, διατ. Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Ομιλητές:
-Καθ. Dr. Fernando Gascόn Inchausti, Complutense University of Madrid
-Καθ. Dr. Enrique Vallines Garcia, Complutense University of Madrid
-Καθ. Kαλλιόπη Μακρίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
-Επίκ. Καθ. Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σύνοψη-Συμπερασματα: Καθ. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Οργανωτική Επιτροπή: Καθ. Kαλλιόπη Μακρίδου, A.Π.Θ. / Καθ. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, A.Π.Θ.

Σχόλια