Επιστροφή ποσού που καταβλήθηκε για την εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας

Ασφαλισμένος ζήτησε την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη προκειμένου να του επιστραφεί ποσό που κατέβαλε για την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας, ενέργεια στην οποία προέβη βασιζόμενος σε λανθασμένη ενημέρωση που είχε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του τότε ασφαλιστικού φορέα του, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ειδικότερα, o αναφερόμενος, αφού είχε ανακεφαλαιωθεί ο πραγματικός χρόνος ασφάλισής του, μετά από έγγραφη ενημέρωση που είχε από τον ασφαλιστικό φορέα του, ζήτησε και αναγνώρισε με εξαγορά, 496 ημέρες στρατιωτικής θητείας. Ύστερα όμως από ενδελεχή έλεγχο των ασφαλιστικών του δεδομένων, εν όψει έκδοσης της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης, διαπιστώθηκε ότι, τελικά, ο αναγνωρισθείς χρόνος αφενός ξεπερνούσε τον ανώτερο προβλεπόμενο χρόνο για το 2011 αφετέρου δεν θεμελίωνε συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012, όπως αρχικά είχε ενημερωθεί, και ως εκ τούτου ο σχετικός χρόνος δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί.
Ο ενδιαφερόμενος ζήτησε την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, αλλά η αίτησή του απερρίφθη με το σκεπτικό ότι αφενός πρόκειται για νόμιμη διοικητική πράξη που παραμένει ισχυρή και αφετέρου ότι «οι εισφορές που καταβλήθηκαν για την αναγνώριση χρόνου δεν επιστρέφονται ακόμα και εάν ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν επαρκεί για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος»
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή (Τ.Δ.Ε.), στην οποία εν τω μεταξύ είχε προσφύγει ο ασφαλισμένος προσβάλλοντας την απορριπτική απόφαση, ότι ο ελλιπής συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η λανθασμένη έγγραφη πληροφόρηση που είχε ο πολίτης ως προς τον χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος και ο πλημμελής έλεγχος των ασφαλιστικών του δεδομένων, του δημιούργησαν την εύλογη πεποίθηση ότι η σχετική αναγνώριση θα απέβαινε επ’ ωφελεία του.
Με γνώμονα δε την πεποίθηση αυτή που του δημιουργήθηκε από την, εσφαλμένη όπως τελικά διαπιστώθηκε, πληροφόρηση που είχε από την Διοίκηση, προχώρησε στην εξαγορά του επίμαχου χρόνου. Ο Συνήγορος πρότεινε για λόγους χρηστής διοίκησης και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ασφαλισμένου να ανακληθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να επιστραφεί το ποσό των 4.669,68 ευρώ στον πολίτη, ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Η Τ.Δ.Ε. αποδέχτηκε τους ισχυρισμούς του Συνηγόρου του Πολίτη ως προς την υπαιτιότητα της υπηρεσίας στη δημιουργία πλάνης περί πράγματα και αποφάσισε την επιστροφή του ποσού στον πολίτη. (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γιώργος Νικολόπουλος Ειδική επιστήμονας: Αναστασία Τοπαλίδου).
Δείτε την Απόφαση Τ.Δ.Ε.

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr