Οικονομικά Εγκλήματα: Σύσταση νέας Επιτροπής από το ΕΚ


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της νέας ειδικής επιτροπής για τα οικονομικά εγκλήματα, τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή.
Η απόφαση για τη σύσταση της επιτροπής λήφθηκε εν μέρει σε συνέχεια των αποκαλύψεων του σκανδάλου των «Paradise Papers». Η νέα επιτροπή θα συνεχίσει τις  εργασίες των προηγούμενων ειδικών επιτροπών του ΕΚ, TAXE 1TAXE 2 και PANA.
Η νέα Επιτροπή θα έχει 45 μέλη και η θητεία της θα διαρκέσει 12 μήνες. Η σύνθεση της θα αποφασιστεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Μαρτίου.
Με σκοπό να πατάξει τον φορολογικό ανταγωνισμό στην ΕΕ, το ΕΚ απαιτεί διαφάνεια στην φορολόγηση των επιχειρήσεων και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Στο παρελθόν είχαν συσταθεί δύο ειδικές επιτροπές για τις φορολογικές αποφάσεις που εξετάζουν τις πιθανές περιπτώσεις, όπου ορισμένα κράτη μέλη έχουν χρησιμοποιήσει ειδικά φορολογικά καθεστώτα που ευνόησαν τις μεγάλες επιχειρήσεις. (europarl.europa.eu)

Σχόλια