Πολτοποίηση Δικογράφων του Ειρηνοδικείου Αθηνών

Προς εξοικονόμηση χώρου για τη φύλαξη νέων και χρήσιμων δικογράφων, το Ειρηνοδικείο Αθηνών ανακοίνωσε ότι θα προβεί στην καταστροφή (πολτοποίηση) δικογράφων τα οποία είναι άχρηστα και δεν θα αναζητηθούν εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, που ξεκινάει από τις 7-2-2018. Δείτε ποια δικόγραφα θα καταστραφούν στο έγγραφο του Ειρηνοδικείου στο dsa.gr

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου