Πρόσληψη Νομικού στο Δήμο Περιστερίου

O Δήμος Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Περιστερίου» με ειδικότητα ΠΕ Νομικών. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12 Φεβρουαρίου 2018. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια