Συγκρότηση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου και Ειδικού Δικαστηρίου Εκδίκασης Αγωγών Κακοδικίας

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι αποφάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης με αρ. 5772 «Συγκρότηση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2018-2019» και 5770 «Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος για το έτος 2018». Δείτε τα ονόματα των μελών που συγκροτούν τα παραπάνω Δικαστήρια, εδώ

Σχόλια