Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι στο Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει δυο (2) Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου, κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
-Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο 
-Συστήματα Ελέγχου της Διοίκησης
Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: accfmtaaueb.ar μέχρι τις 5 Φεβρουάριου 2018.
Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια