Επίκαιρα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος

Η Εταιρία Δικαστικών Μελετών διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση στις 18 Ιανουαρίου 2018,  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 7.30΄ μ.μ. στα γραφεία της [Επαμεινώνδα αρ. 4 Πλάκα, Αθήνα], όπου ο κύριος Δημήτριος Βασιλειάδης, Πάρεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, θα εισηγηθεί το θέμα: «Επίκαιρα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος ».

Σχόλια