Υποτροφίες για Διδακτορικό Νομικής στην Κοπεγχάγη

H Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης ανακοινώνει αριθμό πλήρως επιχορηγούμενων θέσεων Διδακτορικού με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2018. Μεταξύ των απαιτούμενων προσόντων είναι μεταπτυχιακός τίτλος Νομικής ή ισότιμο προσόν, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και πριν την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού τους, ωστόσο θα πρέπει να έχουν υποβάλει την τελική αξιολόγηση του προγράμματος τους πριν την 1η Ιουνίου 2018. Επίσης απαιτείται η άριστη γνώση αγγλικών και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 22 Ιανουαρίου 2018.  Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια