Προκήρυξη Διαγωνισμού για Γραμματείς/Βοηθούς Γραφείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως « γραμματείς/βοηθούς γραφείου » (ομάδα καθηκόντων AST-SC).
Η προκήρυξη γενικού διαγωνισμού αφορά δύο βαθμούς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για τον έναν βαθμό.Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητάς και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωσή της.
Οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ομάδα καθηκόντων AST-SC εκτελούν εργασίες γραφείου και γραμματείας, διαχείριση γραφείου και άλλα παρεμφερή καθήκοντα που απαιτούν έναν ορισμένο βαθμό αυτονομίας.
Γενικές απαιτήσεις:
Οι υποψήφιοι πρέπει να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ, να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί στρατολογίας και να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των μελλοντικών καθηκόντων τους.
 Προθεσμία εγγραφής: 12 Δεκεμβρίου 2017 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Σχόλια