Επίκαιρα ζητήματα Διοικητικού Δικαίου

Επιστημονική Ημερίδα της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ) στο Συνεδριακό κέντρο Τράπεζας Πειραιώς - Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, 17:30 - 20:00, (Κατούνη 12-15, Λαδάδικα, 3ος όροφος) με θέμα «Επίκαιρα ζητήματα Διοικητικού Δικαίου»
Χαιρετισμός: Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), Σύμβουλος ΑΣΕΠ
Ομιλητές:
Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Καθηγήτρια Δικαίου Πληροφορικής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας: «Ο νέος κανονισμός 2016/679 της Ε.Ε. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων»
Στυλιανός Μαυρίδης, Δ.Ν. Μέλος ΑΕΠΠ, τ. Αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ): «Η προδικαστική προσφυγή στο πλαίσιο του ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις»
Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Δ.Ν.: «Οι μεταμορφώσεις στην αρχιτεκτονική των διοικητικών διαφορών μετά την θεσμοποίηση της πιλοτικής δίκης μέσα από τέσσερα νομολογιακά παραδείγματα»
Συντονιστής: Δημήτρης Ν. Φινοκαλιώτης, Δικηγόρος, Υπ. Δ.Ν., Μέλος Δ.Σ. ΕΕΔ, μέλος Δ.Σ. ΔΣΘ

Σχόλια