Παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016 των ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α. κατά τη συνεδρίαση στις 19-10-2017 αποφάσισε ομόφωνα την περαιτέρω χρονική επέκταση της δυνατότητας καταβολής εισφορών έτους 2016, για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και των εισφορών Β΄ εξαμήνου έτους 2016, για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ και τ. ΟΓΑ, έως 31-1-2018. Η προηγούμενη παράταση που είχε δοθεί έληγε στις 30/11/2017.

Σχόλια