Επιτρεπτή η μεταβίβαση αυθαίρετων κτισμάτων: Θεωρούνται...ανύπαρκτα χωρίς τη σύνταξη έκθεσης αυτοψίας του αρ.1 ΠΔ 5/83

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου ( υπ’ αριθ. 183/2017 (Γ' τμήμα)), επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων με αυθαίρετα κτίσματα (άνευ οικοδομικής αδείας) που κατασκευάσθηκαν μετά την 31.3.1983 ,καθώς θεωρούνται «ανύπαρκτα» όπως αναφέρει η απόφαση, αφού δεν είχε προηγηθεί η έκδοση της κατά το άρθρο 1 του π.δ/τος 5/1983 έκθεση αυτοψίας της κατά τόπον αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Ειδικότερα:
ΑΠ 183/2017 (Γ΄τμήμα/πολ.): Κατασκευή κτίσματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής. Οι έννομες συνέπειες του αυθαίρετου χαρακτήρα ενός κτίσματος δεν επέρχονται αν δεν προηγηθεί έκθεση αυτοψίας του υπαλλήλου της κατά τόπον αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, η οποία συνιστά διαπιστωτική ατομική διοικητική πράξη. Μεταβίβαση αγροτεμαχίου εντός του οποίου προϋπήρχε αυθαίρετο κτίσμα για το οποίο συντάχθηκε μεταγενέστερα έκθεση αυτοψίας. 
Κρίθηκε ότι αφού η σύνταξη της έκθεσης αυτοψίας έλαβε χώρα σε χρόνο μεταγενέστερο των επίδικων μεταβιβαστικών δικαιοπραξιών, οι τελευταίες δεν πάσχουν από ακυρότητα. Οι προβλεπόμενες στον νόμο συνέπειες ως προς τα άνευ οικοδομικής αδείας κατασκευασθέντα, μετά την 31.3.1983 κτίσματα, δεν μπορούσαν να επέλθουν, αφού δεν είχε προηγηθεί η έκδοση της κατά το άρθρο 1 του π.δ/τος 5/1983 έκθεσης αυτοψίας της κατά τόπον αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, χωρίς τη σύνταξη της οποίας τα επί του ενδίκου ακινήτου αυθαίρετα κτίσματα θεωρούνται ανύπαρκτα και ως εκ τούτου επιτρέπεται η μεταβίβαση του ακινήτου, επί του οποίου αυτά έχουν ανεγερθεί. Δείτε το κείμενο της απόφασης στο dsanet.gr

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
1. το π.δ.5/1983 έχει ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ από το π.δ.267/1998
2. η διαδικασία χαρακτηρισμού ενός κτίσματος ως αυθαιρέτου με την σύνταξη έκθεσης αυτοψίας αποτελεί προϋπόθεση για την επιβολή των προβλεπόμενων, ΚΑΙ ΜΟΝΟ, διοικητικών κυρώσεων (ΑΠ.Ολ.33/1990, ΑΠ.801/1988, ΑΠ.191/1989)
3. Η επικαλούμενη ΑΠ.995/2015 απαγορεύει ακόμα και Σύσταση Οροφοκτησίας
4. Αναφέρθηκε σε Ολομέλεια Βουλής στο νέο νομοσχέδιο από την ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και το ΠΟΤΑΜΙ, όμως ουδεμία ενέργεια από ΥΠΕΝ
5. Δεν υπάρχει στην πολεοδομική νομοθεσία και νομολογία ο όρος «Ανύπαρκτο» ή «Νομικά Αόρατο» ή «Αγνώστου Ταυτότητας Κτίσμα» καίτοι αυτό να είναι εξ΄ ολοκλήρου αυτοτελής διώροφη αυθαίρετη κατοικία 370τμ , έτους κατασκευής 1995 και με κάθε παροχή, η οποία απεκρύφθη από εξαρτημένα τοπογραφικά, δηλώσεις, βεβαιώσεις και φυσικά από τις «Έγκυρες» εν ζωή εκούσιες δικαιοπραξίες.

Στήρiξε το LegalNews24.gr