Τα ονόματα των Δικηγόρων που κληρώθηκαν στις Επιτροπές Κτηματολογίου και Δασικών Χαρτών

Πραγματοποιήθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας η δημόσια κλήρωση για τον ορισμό Δικηγόρων ως προέδρων των Επιτροπών Ενστάσεων της εταιρείας Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση(Ε.Κ.Χ.Α ΑΕ) και Εξέτασης Αντιρρήσεων των Δασικών Χαρτών.
Δείτε τα ονόματα των Δικηγόρων που κληρώθηκαν για τις Επιτροπές Ενστάσεων της εταιρείας Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση(ΕΚΧΑ ΑΕ) εδώ.
Δείτε τα ονόματα των Δικηγόρων που κληρώθηκαν για τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων των Δασικών Χαρτών εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου