Θέσεις Ασκουμένων Δικηγόρων στον ΔΣΘ και ΕΒΕΘ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να απασχολήσει τέσσερις (4) ασκούμενους, στα πλαίσια της άσκησής τους, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, (3 για ΔΣΘ και 1 για Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης). Η επιλογή θα γίνει κατόπιν κληρώσεως. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου  Θεσσαλονίκης μέχρι 11.8.2017.
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) αποφάσισε να προσλάβει πέντε (5) ασκούμενους δικηγόρους που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του ΕΒΕΘ. Μηνιαία αμοιβή 600 ευρώ. Περίοδος άσκησης από 1.9.2017 έως 28.2.2018. Αιτήσεις έως 11.8.2017. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια