Θέση Νομικού Συμβούλου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη Νομικού Συμβούλου στο Τμήμα Διακυβέρνησης και Δημόσιας Διοίκησης. Το τμήμα δικαίου-θεσμών αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και παρέχει συμβουλές για όλες τις πτυχές της διακυβέρνησης της ΕΚΤ, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), του Ευρωσυστήματος και του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SSM).
Η προσφερόμενη θέση διατίθεται στο Τμήμα Διακυβέρνησης και Δημόσιας Διοίκησης, στο πλαίσιο εργασίας του οποίου ο προσληφθείς θα συμμετέχει σε ομάδα εμπειρογνωμόνων που παρέχει νομική υποστήριξη και συμβουλές σχετικά με το νόμο για τη δημόσια διοίκηση που εφαρμόζεται στην ΕΚΤ.
Διάρκεια σύμβασης: 3 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης.
Γίνονται δεκτές αιτήσεις ηλεκτρονικά στα αγγλικά από υποψηφίους από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. (legalnews24.gr/ecb.europa.eu)

Σχόλια