Ανησυχία εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση των ελεύθερων επαγγελματιών στην Ελλάδα σε απάντηση στην αναφορά του ΔΣ Αιγίου

Νέα επιστολή απέστειλε η Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Cecilia Wikstrom σχετικά με την αναφορά του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου στο ΕΚ για το θέμα του φορολογικού και του ασφαλιστικού που οδηγούν σε δήμευση του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών. Στην αναφορά μάλιστα καταγγέλλεται ότι ο πρόσφατος ασφαλιστικός νόμος ψηφίστηκε χωρίς να έχουν εκπονηθεί αναλογιστικές μελέτες βάσει των οποίων θα δικαιολογείται η επιβολή τόσων μεγάλων εισφορών, η εισπραξιμότητα αυτών και η ανταποδοτικότητά τους σε σχέση με την προσδοκώμενη σύνταξη.
Στην τελευταία επιστολή της Προέδρου της Επιτροπής Αναφορών, αναφέρεται ότι  κατά τη συνεδρίασή της στις 30.05.2016, η Επιτροπή Αναφορών συνέχισε την εξέταση της αναφοράς του ΔΣ Αιγίου λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις γραπτές και προφορικές πληροφορίες που έχει παράσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά από συζήτηση, η επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και να αποστείλει επιστολές στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, στο ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών και στον ΕΦΚΑ. Επίσης να αποστείλει επιστολή στο ελληνικό Υπουργείο Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκφράζοντας την ανησυχία της Επιτροπής Αναφορών και ζητώντας λύσεις στο ζήτημα. Τέλος, σημειώνεται ότι η επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση της αναφοράς μόλις λάβει τις απαιτούμενες πληροφορίες.
Υπενθυμίζεται ότι η αναφορά του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου κατά της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  συζητήθηκε στις 30/05/2017 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα η Πρόεδρος της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέφερε, ότι από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν στην Επιτροπή από τα εμπλεκόμενα μέρη προκύπτει, ότι η Ελληνική  Κυβέρνηση δεν έχει βιώσιμη λύση για τον ασφαλιστικό νόμο.
Ενόψει αυτών η Επιτροπή Αναφορών αποφάσισε ομοφωνα
1)  Να ζητήσει εξηγήσεις από την Ελληνική Κυβέρνηση και ειδικότερα από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον ασφαλιστικό και φορολογικό νόμο.
2)  Να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ερευνήσει σε βάθος τα αναφερόμενα στην καταγγελία μας για τους ανωτέρω νόμους, κρίνοντας ανεπαρκή τα στοιχεία και τις εξηγήσεις που της έχει προσκομίσει. 
3)  Να αποστείλει έγγραφο στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) για τους συγκεκριμένους νόμους.

Σχόλια