Ευθύνη Εταίρων Δικηγορικών Εταιριών (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σχετικά με την Ευθύνη εταίρων δικηγορικών εταιρειών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, από 1.1.2014 όλα τα έσοδα από κάθε πηγή και αιτία που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 του ν.4172/2013 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεδομένου ότι οι δικηγορικές εταιρείες, ως αστικές εταιρείες, αποτελούν νομικές οντότητες οι οποίες ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα δια της παροχής δικηγορικών υπηρεσιών, τα κέρδη των οποίων υπόκεινται σε φορολογία σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, συνάγεται ότι μετά την έναρξη ισχύος του ν.4174/2013 (ΚΦΔ), εφαρμόζονται επί αυτών μονό οι διατάξεις του άρθρου 50 του ν.4174/2013 για την αλληλέγγυα ευθύνη. Δείτε το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr